Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in Unknown on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in Unknown on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in Unknown on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in Unknown on line 0
Medycyna dla Ciebie

Medycyna dla Ciebie

20 września 2013

NFZ: będzie przerwa techniczna

Zamieścił: Arleta Stępień w: dla pacjenta| dla przychodni| informacje ogólne

NFZ informuje, że w dniach 20-21 września br. planowane są prace konserwacyjne systemu informatycznego.

W związku z tym, 20 września (piątek) 2013 r. w godzinach 19.00-22.00 oraz 21 września (sobota) 2013 r. w godzinach 18.00-22.00, wystąpią utrudnienia w dostępie do następujących serwisów NFZ: eWUŚ, ZIP, SIMP, SMPT, CBE, SWD, SRU, Rejestr Zablokowanych Recept Lekarskich, Informator Kolejki Oczekujących, Centralny Wykaz Świadczeniodawców, Informator o Umowach, Centralna Baza Wniosków i Zgód, Przeglądarka Skierowań na Leczenie Uzdrowiskowe, Statystyka JGP.

Jednocześnie Fundusz przypomina, że w sytuacji braku dostępu do systemu eWUŚ, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub przez złożenie oświadczenia.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl/

Dwie osoby, które poniosły szkody w wyniku leczenia niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną, otrzymały odszkodowania na podstawie orzeczeń wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w Poznaniu - poinformowała w piątek (6 września) PAP przewodnicząca komisji Wioletta Cieślak.

Od początku 2012 roku w każdym województwie działają komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W Wielkopolsce od tego czasu do komisji wpłynęły 104 wnioski o odszkodowania za błędy medyczne. - Do tej pory rozstrzygnęliśmy 46 takich wniosków, w 30 przypadkach komisja wydała orzeczenie o braku zdarzenia medycznego, a w 16 stwierdziliśmy, że do takich zdarzeń doszło, co jest podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania - powiedziała Cieślak.

Szpitale, przeciw którym kierowano wnioski wypłaciły dwa pierwsze odszkodowania. Jedna z pacjentek otrzymała 1 tys. złotych za nieprawidłowy przebieg porodu, drugi przypadek dotyczył utraty zdrowia po operacji neurochirurgicznej, poszkodowana osoba dostała 43 tys. zł.

Komisja rozpatruje wnioski pacjentów szpitali, którzy ponieśli szkody w wyniku błędnego leczenia. Jeżeli komisja uzna, że doszło do takiego zdarzenia medycznego wydaje orzeczenie, które wraz z uzasadnieniem kierowane jest do stron postępowania.

Następnie ubezpieczyciel bądź podmiot leczniczy, którego sprawa dotyczy proponuje pacjentowi kwotę odszkodowania. Pacjent może się na taką kwotę zgodzić i wtedy otrzymuje ustaloną kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia lub nie zgodzić się na propozycję. W takim przypadku pozostaje mu droga sądowa, w której orzeczenie wojewódzkiej komisji może, ale nie musi, być brane pod uwagę przy rozstrzygnięciach przez sąd.

- Mieliśmy cztery przypadki, w których pacjenci nie zgodzili się na proponowane przez szpitale lub ich ubezpieczycieli kwoty - poinformowała Cieślak.

Dzięki komisjom, osoby, poszkodowane w wyniku leczenia szpitalnego mogą szybciej otrzymać odszkodowanie za błędy lekarskie lub złą diagnozę.

- Nasza Komisja w składzie dwóch prawników i dwóch przedstawicieli zawodów medycznych, rozpatruje taki wniosek w ciągu czterech miesięcy, po uprawomocnieniu się naszych decyzji pacjent może liczyć na pieniądze po ok. 7 miesiącach. Dochodzenie tych samych praw przed sądem trwa o wiele dłużej i jest bardziej kosztowne - powiedziała Cieślak.

Powołanie wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to wymóg noweli ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Czytaj: www.rynekzdrowia

6 września 2013

NFZ - ZIP

Zamieścił: Arleta Stępień w: dla pacjenta

 Informujemy, iż w ramach Bydgoskiego Festiwalu Organizacji
 Pozarządowych jaki odbędzie się w sobotę (7 września)
 na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy czynny będzie mobilny punkt
 wydawania uprawnień pozwalających uzyskać dostęp
 do Zintegrowanego Informatora Pacjenta.
 Pracownicy NFZ będą wydawać je wszystkim
 chętnym od godz. 10 do 14.
 Należy być osobiście i wystarczy mieć przy sobie
 dowód osobisty.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

20 sierpnia 2013

Na liście leków refundowanych 23 nowe produkty

Zamieścił: Arleta Stępień w: dla przychodni| informacje ogólne

23 nowe produkty, w tym leki dla chorych na nowotwory - znalazły się w projekcie listy leków refundowanych, która zacznie obowiązywać 1 września. Pacjenci zapłacą mniej za 324 produkty, a w przypadku 298 dopłaty wzrosną.

Wśród 23 nowych produktów (nowe kody EAN) znalazł się lek zawierający kwas zolendronowy, stosowany w prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że zmiana ta ma na celu objęcie refundacją substancji czynnej, która dotychczas była finansowana na podstawie składanych przez świadczeniodawców wniosków w ramach programu chemioterapii niestandardowej. Ma to przełożyć się na zwiększenie dostępności do leczenia.

Dla leku insulinum glargine rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją. Chodzi o cukrzycę typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH oraz cukrzycę typu 1 u dzieci w wieku od 2 do 6 lat, jak również o cukrzycę o znanej etiologii. Według MZ zmiana ta jest długo wyczekiwaną odpowiedzią na apele pacjentów z cukrzycą oraz środowisk eksperckich diabetologicznych.

Jako skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej na nowej liście nie znajdzie się 12 produktów, które do tej pory były finansowane. Każdy z usuniętych leków posiada refundowane odpowiedniki.

Dla 47 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu (od 35,56 zł do 10 gr), dla 5 produktów zostały wprowadzone podwyżki (od 4,30 zł do 11,23 zł).

W przypadku 324 produktów nastąpi spadek dopłaty pacjenta (od 37,01 zł do 1 gr), pacjenci zapłacą więcej za 298 produktów (od 1 gr do 37,69 zł). Dla 399 produktów nastąpi spadek ceny detalicznej brutto (od 39,57 zł do 1 gr), dla 217 produktów nastąpi wzrost ceny detalicznej brutto (od 1 gr do 11,91 zł).

Refundowane będą także leki zawierające gemcytabinę we wskazaniu: nowotwory u pacjentów z nawrotem choroby po standardowej chemioterapii. Gemcytabina jest stosowana w różnych połączeniach terapeutycznych w leczeniu nawrotowych i opornych chłoniaków zarówno ziarniczych, jak i nieziarniczych.

Zwiększy się także dostępność do leczenia chorób już finansowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii: zmianie ulegnie opis programu lekowego “Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”. Refundacją objęte zostaną także kolejne leki zawierające substancje czynne idarubicynę oraz temozolamid.

Szczegóły: http://www.mz.gov.pl

Nie będzie kwestionowane udzielanie i sprawozdawanie porad oznaczonych kodami: Z76.0 - Powtórne recepty lub Z71.0 - Osoby konsultujące się w imieniu innej osoby, według klasyfikacji ICD-10 - przypomina na swojej stronie internetowej NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia podał w komunikacie, że przedstawia ponownie stanowisko w tej sprawie w związku z prezentowaną w mediach informacją Federacji Porozumienie Zielonogórskie o zaprzestaniu od 1 września 2013 roku stosowania ordynacji lekowej bez obecności pacjenta.

NFZ wyjaśnia, że podczas spotkania w dniu 31 lipca br. poinformowano przedstawicieli Federacji, iż nie będzie kwestionowane udzielanie i sprawozdawanie porad oznaczonych kodami: Z76.0 - Powtórne recepty lub Z71.0 - Osoby konsultujące się w imieniu innej osoby, według klasyfikacji ICD-10

Jednocześnie przekazano stanowisko Funduszu, zgodnie z którym porady te nie będą kwalifikować się do rozliczenia stawki kapitacyjnej z zastosowaniem współczynnika 3.0. Celem wprowadzenia trzykrotności stawki podstawowej było zrównoważenie ponoszonych przez świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej kosztów wzmożonej opieki na pacjentami przewlekłe chorymi na choroby układu krążenia i cukrzycę.

W przypadku zaocznego wystawiania recept trudno jest takie zwiększone koszty zidentyfikować i zaakceptować, szczególnie wobec faktu, że przeprowadzone weryfikacje niejednokrotnie wykazywały ordynowanie przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej leków pacjentom przebywającym w szpitalu.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta porada lekarska (np. związana wyłącznie z ordynacją lekową) powinna być udzielona w miejscu zamieszkania pacjenta. Porada domowa, zgodnie z dotyczącymi pacjenta wskazaniami, jest świadczeniem kwalifikującym do stosowania zwiększonej stawki kapitacyjnej.

Rynek Zdrowia | 19-08-2013 17:13

Więcej: www.nfz.gov.pl

Lekarze coraz częściej opatrują recepty pieczątkami z napisem “nie zamieniać”, które dostają od firm farmaceutycznych. Wtedy aptekarz nie proponuje pacjentowi tańszego odpowiednika leku.

Jednak zgodnie z ustawą refundacyjną aptekarze mają obowiązek proponować klientom tańsze odpowiedniki preparatów z recept.

- Nie wolno nam się wtrącać do tego, co jest napisane na recepcie - mówi Gazecie Wyborczej Stanisław Piechula, wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, a Krzysztof Bąk, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, twierdzi, że opatrywanie recept dopiskiem bądź stemplem “nie zamieniać” jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Innego zdania jest były minister Marek Balicki. Tłumaczy, że czym innym jest ręczny dopisek, a czym innym pieczątka rozdawana lekarzom przez producentów leków. Twierdzi, że używanie gotowych pieczątek z dopiskiem “nie zamieniać” oznacza, że lekarze używają ich rutynowo. A to nieetyczne i narusza prawa pacjenta.

Więcej: www.wyborcza.pl

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy leków refundowanych, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Na nowej liście refundacyjnej dodanych zostanie 75 nowych produktów (wg nowych kodów EAN), w tym leki zawierające rywaroksaban we wskazaniu leczenia zakrzepicy żył głębokich oraz profilaktyki nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18 roku życia. Objęcie refundacją ww. leków zapewni pacjentom dostęp do nowoczesnych doustnych leków przeciwzakrzepowych.

Dla 11 leków rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją. Ministerstwo informuje, że dla 58 produktów zawierających 13 substancji czynnych, zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen zbytu od 212,54 zł do 2 groszy; dla 16 produktów zawierających 11 substancji czynnych zostały wprowadzone podwyżki urzędowych cen zbytu od 20 groszy do 2,94 zł.

Dla 354 produktów nastąpi spadek dopłaty pacjenta - od 217,58 zł do 1 grosza; dla 396 produktów nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 grosza do 31,01 zł.

W zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający bendamustinum hydrochloridum stosowany w hematoonkologii. Dotychczas lek był finansowany w ramach chemioterapii niestandardowej. Dzięki wprowadzeniu bendamustyny do katalogu chemioterapii pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową będą mieli lepszy dostęp do leczenia.

Zwiększona zostanie dostępność do leczenia w związku z wprowadzeniem nowego programu lekowego „Leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab”, w ramach którego refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający bendamustinum hydrochloridum.

Refundacją objęty zostanie nowy lek zawierające substancję czynną natalizumab w ramach programu lekowego “Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego.

Refundacją w nowym wskazaniu objęty zostanie lek zawierające substancję czynną adalimumab w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”.

Zmianie ulegnie opis programu lekowego „Leczenie choroby Pompego”, w ramach którego refundowana jest substancja czynna alglukozydaza alfa . Zmiana w treści programu obejmuje możliwość włączenia do programu pacjentów z późną postacią choroby Pompego (late-onset). Jest to długo oczekiwana przez środowiska chorych oraz lekarzy zmiana powodująca poszerzenie zakresu populacji objętej leczeniem w ramach programu.

Zmianie ulegnie także opis programu lekowego „Leczenie choroby Gaucher’a”, w ramach którego finansowana jest obecnie substancja czynna imigluceraza. Zmiana treści programu dotyczy przyjętego zakresu dawkowania i częstości podawania leku oraz częściowej zmiany w zakresie badań wykonywanych przy kwalifikacji. Ze względów praktycznych szczególnie istotna dla pacjentów jest zmiana częstości podawania leku umożliwiająca podanie go w terminie +/- trzech dni w stosunku do przyjętego wcześniej okresu dwóch tygodni.

Zmianie ulegnie również zakres finansowania profilaktykami zakażeń wirusem RS z zastosowaniem substancji czynnej paliwizumab. W ramach zmienionego programu lekowego „Profilaktyka zakażeń wirusem RS” do leczenia kwalifikowane będą dzieci w wieku ciążowym poniżej 28 tygodni, 0 dni lub z dysplazją oskrzelowo-płucną, a immunizację trzeba będzie rozpocząć przed ukończeniem pierwszego roku życia. Nowy kształt programu zabezpiecza dzieci najbardziej zagrożone zakażeniem wirusem RS, nie uwzględniając jednocześnie obostrzeń uzależniających kwalifikację do programu lekowego w zależności od daty urodzenia dziecka, co miało miejsce w dotychczasowym programie lekowym.

Refundacją objęte zostaną także kolejne leki zawierające substancje czynne dacarbazynę, metotreksat w postaci podania podskórnego oraz vinorelbinę.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/

3 czerwca 2013

Neumann: jeszcze w tym roku testy e-recept

Zamieścił: Arleta Stępień w: dla przychodni

Jeszcze w tym roku rozpoczną się testy e-recept. Od przyszłego roku NFZ będzie wydawał karty pacjenta i specjalisty medycznego - zapowiedział wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.

Dodał, że nie ma opóźnienia w pracach nad elektronicznymi kartami. - Wszystko idzie zgodnie z planem. W pierwszej kolejności karty otrzymają lekarze i pielęgniarki po to, żeby nauczyli się z nich korzystać, a potem przekazywali tę wiedzę pacjentom. Informatyzacja musi być wprowadzana stopniowo, to proces kilkuletni, wymagający także oswojenia pacjentów z nowymi rozwiązaniami - powiedział Neumann.

Wiceminister zdrowia poinformował, że do końca sierpnia przyszłego roku powinny być przygotowane wszystkie narzędzia elektroniczne: e-konto, e-recepta, e-zwolnienie, e-zlecenie.

- NFZ już rozpoczął testy Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) czyli internetowego konta, na którym zapisywane są informacje o wizytach, poradach lekarskich i kosztach ponoszonych przez NFZ - dodał Neumann.

Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kartą specjalisty medycznego (KSM) umożliwi dostęp poprzez specjalny terminal do danych o leczeniu pacjenta. Będzie ona elementem systemu “Rejestr Usług Medycznych II”, dzięki któremu każdy pacjent będzie miał dostęp do historii udzielonych mu świadczeń medycznych.

Pacjenci, którzy będą chcieli mieć do dostęp do ZIP otrzymają w oddziałach Funduszu login i hasło, które umożliwią logowanie do portalu. Po zalogowaniu pacjent otrzyma informacje o udzielonych mu świadczeniach i kwocie, którą NFZ przeznaczył na ich finansowanie. Chodzi o wizyty w gabinetach lekarskich, pobyty w szpitalu lub przeprowadzone zabiegi.

Ponadto będzie można sprawdzić uprawnienia do świadczeń, informacje o zrealizowanych receptach refundowanych, długość kolejek oczekujących do lekarzy (na podstawie danych NFZ), a także deklaracje Podstawowej Opieki Zdrowotnej, realizację wniosków ortopedycznych oraz leczenie uzdrowiskowe. Pacjenci zyskają też dostęp do wyszukiwarki przychodni i lekarzy mających kontrakty z NFZ.

PAP/Rynek Zdrowia | 02-06-2013 10:47

Polacy dopłacają do leczenia z własnej kieszeni 30 mld zł rocznie; resort zdrowia chce uregulowania stanu, który ma miejsce już obecnie - podkreśla wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. W jego ocenie nie ma odwrotu od dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Neumann poinformował, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad ustawą wprowadzającą dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Dodał, że dyskusja w resorcie potrwa do końca roku.

- Jesteśmy na początku debaty o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, dlatego warto rozmawiać uczciwie o tym, jaka jest sytuacja w zakresie współpłacenia Polaków za świadczenia medyczne z własnej kieszeni. Stwierdzenie, że dzisiaj nie mamy z tym do czynienia, jest nieprawdziwe. Ponad 2 mln osób korzysta obecnie z abonamentów medycznych w Polsce i opłaca je własnymi środkami, a kilkaset tysięcy Polaków korzysta z ubezpieczeń dodatkowych - przypomniał Neumann.

Zaznaczył, że konieczna jest dyskusja, jakie świadczenia mają być gwarantowane w ramach NFZ, a jakie mogą objąć dodatkowe ubezpieczenia. - Wszystkie rozwinięte kraje mają dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne jako element wspierania publicznego systemu ochrony zdrowia. Wspierania, ale nie zastępowania. W tym kierunku chcemy iść - podkreślił.

Neumann zapewnił, że dodatkowe ubezpieczenia nie ograniczą dostępu do leczenia. - Głównym celem jest, aby w koszyku świadczeń pozostały procedury, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne Polakom, którzy nie wykupią dodatkowych ubezpieczeń - stwierdził.

Wiceminister zaznaczył, że już obecnie Polacy dopłacają m.in. do leków, do sanatoriów, do stomatologii. - To nie jest żadna nowość. Idąc do lekarza, nie mamy żadnej możliwości negocjacji ceny. Chcemy, żeby zamiast płacić lekarzowi, Polacy opłacali składkę zdrowotną i w ich imieniu firma ubezpieczeniowa negocjowała cenę i podpisywała umowę. Wtedy mogłoby się okazać, że wizyta u lekarza nie kosztuje 100 zł, a 40 zł. Chodzi o to, żeby nie płacić za każdą wizytę z własnej kieszeni, ale zapłacić niską składkę ubezpieczeniową - argumentował Neumann.

Dodał, że MZ chce wprowadzenia zachęt ekonomicznych dla osób wykupujących dodatkowe ubezpieczenia. Podkreślił jednak, że obecnie nie jest możliwe wprowadzenie ulgi podatkowej, ponieważ Polska jest objęta procedurą nadmiernego deficytu.

Neumann podkreślił też, że nie jest zwolennikiem podniesienia składki na ubezpieczenie zdrowotne i wprowadzenia niewielkich dopłat do wizyt lekarskich.

Jak zaznaczył, w dyskusji nad “racjonalizacją koszyka świadczeń gwarantowanych” będą brali udział eksperci, konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach medycyny.

PAP/Rynek Zdrowia | 22-05-2013 13:02

14 maja 2013

Recepty według starego wzoru - na makulaturę

Zamieścił: Arleta Stępień w: informacje ogólne

Minister zdrowia pod koniec ub.r. zmienił rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, wprowadzając drobną zmianę do nowego, obowiązującego od br. wzoru recept. Tymczasem szpitale, przychodnie i lekarze prywatnie praktykujący w większości dokonali już zakupu recept na kolejny rok.

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zaczęła w kwietniu gromadzić te niepotrzebne druczki. Pokazano je 7 maja na konferencji prasowej w Łodzi. W ten spektakularny sposób zaprotestowano przeciwko marnotrawstwu publicznych pieniędzy.

Lekarze i dyrektorzy placówek przekazali do OIL w Łodzi około 1500 kg makulatury - około 10 tys. bloczków recept po 100 druków każdy - łącznie blisko milion recept o wartości łącznie 50 tys. zł.

Jak wyjaśnili organizatorzy konferencji, za te pieniądze można by sfinansować leki dla 60 pacjentów hospitalizowanych na oddziałach szpitala wojewódzkiego lub przyjąć 1000 pacjentów w specjalistycznej poradni przyszpitalnej. Łódzcy lekarze podkreślają, że straty z tego tytułu w skali całego kraju idą w miliony złotych.

Ministerstwo Zdrowia uzasadniło zmianę wzoru recept kilkoma powodami. Chodziło m.in. o to, żeby można było skutecznie kontrolować wystawianie recept ”pro auctore” i ”pro familiae”. Podlegają one uproszczonemu dokumentowaniu. ”Natomiast gdy lekarz wystawia receptę w ramach świadczenia zdrowotnego udzielanego przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, ponosi w tym zakresie odpowiedzialność, podlega kontroli” - zauważyło MZ i stwierdziło, że w takim przypadku ”sytuacja pacjenta, którym jest np. małżonek czy dziecko lekarza nie powinna różnić się od sytuacji innych pacjentów”.

Ponadto, ze względu na liczne postulaty dotyczące likwidacji koloru różowego (w tym m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), którym charakteryzowały się recepty kategorii dostępności ”Rpw”, MZ - z uwagi na ich stygmatyzujący charakter - postanowiło zmienić je na kolor biały. Ma to także zwiększyć nadzór na tym receptami.

W ocenie resortu zdrowia rozporządzanie podpisane 21 grudnia 2012 r. przez Bartosza Arłukowicza, wywoła skutki finansowe jedynie dla wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy wydają unikalne numery identyfikujące receptę oraz wojewódzkich oddziałów NFZ, które generują numery i przekazują je.

RR/Rynek Zdrowia | 13-05-2013 14:01Pogoda

Pogoda w Bydgoszczy