Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in Unknown on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in Unknown on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in Unknown on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in Unknown on line 0
Medycyna dla Ciebie » Archiwum Bloga » Komunikat dla Świadczeniodawców o obowiązku przestrzegania praw pacjenta. (2013-05-08)

Medycyna dla Ciebie

8 maja 2013

Komunikat dla Świadczeniodawców o obowiązku przestrzegania praw pacjenta. (2013-05-08)

Zamieszczony przez: Arleta Stępień w: dla przychodni

Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy przypomina Świadczeniodawcom o obowiązku przestrzegania praw pacjenta, a w szczególności prawa do informacji.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 81, poz. 484) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2012, poz. 159 z późn. zm., j.t.), Świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych, w miejscu ogólnodostępnym, informacji dotyczących:

1. możliwości telefonicznej rejestracji do lekarza,

2. imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej, a w przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – także imion i nazwisk osób udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca udzielania świadczeń;

3. miejsc i godzin udzielania świadczeń przez podwykonawców, jeżeli zachodzi potrzeba poinformowania o tym świadczeniobiorców;

4. zasad zapisów na porady i wizyty, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych;

5. trybu składania skarg i wniosków;

6. adresu oraz numerów telefonów podmiotów udzielających świadczeń poza godzinami pracy określonymi w umowie, a w szczególności w dni wolne od pracy i w święta – w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;

7. numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, to jest numerów: „112” i „999”;

8. adresu oraz numeru telefonu właściwego miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta oraz numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy ministrze właściwym do spraw zdrowia;

9. możliwości i sposobu zapisania się na listę oczekujących na świadczenie;

10. praw określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta.

Więcej: http://www.nfz-bydgoszcz.pl

Brak odpowiedzi na "Komunikat dla Świadczeniodawców o obowiązku przestrzegania praw pacjenta. (2013-05-08)"

Formularz komentarzaPogoda

Pogoda w Bydgoszczy