Medycyna dla Ciebie

Archiwum z miesiąca Luty 2013

Chciała sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone i przeczytała na głos dane jego rodziców, zapisane w systemie eWUŚ. W ten sposób lekarka z Wielkopolski niechcący zdradziła, że dziecko było adoptowane.
- Lekarka z Wielkopolski chciała sprawdzić, czy dziecko jest ubezpieczone, wpisała do elektronicznego systemu weryfikacji pacjentów numer PESEL i na ekranie wyświetliły się dane rodziców. Tylko że [...]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, finansowe roszczenia dotyczące tzw. zdarzeń medycznych pacjenci mogą kierować tylko wobec szpitali. Rzecznik Praw Pacjenta chce jednak, aby taką możliwość miały także osoby, które uznały, że krzywda spotkała ich w przychodniach i innych placówkach lecznictwa otwartego.
W styczniu br. do Ministerstwa Zdrowia trafiła propozycja RPP, aby w [...]
Pogoda

Pogoda w Bydgoszczy