Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Page::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_PageDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Category::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_CategoryDropdown::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in /home/users/scs/public_html/medycyna_net_pl/wp-settings.php on line 240

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_lvl() should be compatible with Walker::start_lvl(&$output) in Unknown on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_lvl() should be compatible with Walker::end_lvl(&$output) in Unknown on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::start_el() should be compatible with Walker::start_el(&$output) in Unknown on line 0

Strict Standards: Declaration of Walker_Comment::end_el() should be compatible with Walker::end_el(&$output) in Unknown on line 0
Medycyna dla Ciebie » Archiwum Bloga » Zmiany w dokumentacji medycznej.

Medycyna dla Ciebie

12 kwietnia 2011

Zmiany w dokumentacji medycznej.

Zamieszczony przez: administrator w: dla przychodni| informacje ogólne

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Główną i robiącą najwięcej szumu zmianą jest zmiana umieszczona w § 8. tego rozporządzenia. Dotyczy ona dokumentacji indywidualnej wewnętrznej, w której to powinny się znaleźć nowe oświadczenia pacjenta:

  1. 1. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
  2. 2. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia
  3. 3. oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwanej, dalej „ustawą”

Obowiązek zbierania i przechowywania tych oświadczeń jest od 1 stycznia 2011, jednak w ciągu 6 miesięcy od tej daty można skorzystać z okresu przejściowego. Tak więc od 2011.06.01 każdy pacjent korzystający z usług medycznych będzie musiał złożyć wymienione wyżej oświadczenia, a podmiot realizujący świadczenia będzie musiał je dołączyć do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej.

Poniżej prezentujemy fragment informacji rzecznika rasowego Ministerstwa Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2011r. na temat rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Oświadczenia wymienione w pkt 1 i 2 służą realizacji prawa pacjenta w zakresie zachowania w tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wskazania osoby, której takie informacje mogą być przekazane. W art. 26 ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi, iż podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu do jego dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Nie jest wymagane złożenie odrębnego upoważnienia na wypadek śmierci. W przypadku lekarza rodzinnego, oświadczenie złożone przez pacjenta zachowuje ważność do czasu jego odwołania lub zmiany – bez konieczności powtarzania przy każdej wizycie u lekarza.


Wymóg dołączania do dokumentacji wewnętrznej wymienionych wyżej oświadczeń nie uniemożliwia zakładowi opieki zdrowotnej zrezygnowania z prowadzenia papierowej dokumentacji medycznej. Rozporządzenie przewiduje bowiem możliwość wykonania odwzorowania cyfrowego dokumentu papierowego (czyli zeskanowania) i umieszczenia go w systemie informatycznym. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 ma odmienny charakter i ze swej istoty powinno być składane każdorazowo przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego. Jednak, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do których odwołuje się w tym zakresie rozporządzenie, udzielenie takiej zgody w formie pisemnej wymagane jest tylko w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta. W przypadku świadczeń udzielanych przez lekarza rodzinnego zgoda na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego może być wyrażona ustnie albo poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom (albo brak takiej woli).

Brak odpowiedzi na "Zmiany w dokumentacji medycznej."

Formularz komentarzaPogoda

Pogoda w Bydgoszczy